Hur ställer man tändningen på Husqvarna mod 29?

Börja alltid tändningsinställningen med att justera brytaravståndet

Hur ställer man tändningen på Husqvarna mod 29?

Publicerad

Fråga: Hej Experter! Hur går det till att justera tändningen på min Husqvarna mod 29 118cc av 1952 års modell. Hur mäter man förtändning och så vidare?

Håkan Nilsson

 

Svar: När man ställer tändningen på en motor med svänghjulsmagnet är det i huvudsak två mått som gäller: brytaravståndet och förtändningen. Det första man justerar in är brytaravståndet eftersom detta även på verkar förtändningen. På Husqvarna ska det vara 0,35-045 mm på tändsystem med tillverkningsnummer över 26000. Har tändsystemet ett lägre nummer ska avståndet vara 0,30-0,40 mm.

Brytaravståndet justeras på följande vis: vrid runt svänghjulet tills brytarna står maximalt öppnade. Kolla med ett bladmått mellan brytarnas kontakter att avståndet är rätt. Justera vid behov (övre bilden). Vid rätt mått ska bladmåttet nätt och jämnt bromsas mellan kontaketrna när man drar i det.

Nästa steg är att justera förtändningen. På din motor är förtändningen 4,5 mm. Det innebär att kolven ska ha 4,5 mm kvar till övre dödläget när gnistan kommer vilket sker precis i det ögonblick som brytarna öppnar. Ta ur tändstiftet och använd ett skjutmått för att ställa kolven så att den står 4,5 mm före övre dödläget. Det är i detta läge som brytarna ska till och öppna. Om så inte är fallet måste hela tändplattan vridas med- eller moturs. Då måste svänghjulet lossas (muttern är vänstergängad) vilket man gör med en avdragare med gängan M27x1,25. Tändplattan sitter med tre skruvar där hålen är långa slitsar som gör att plattan kan vridas några grader. Lossa de tre skruvarna något varv så att plattan går att vrida. Gängar man ut dem för långt kommer skruvskallarna att ta i svänghjulet när man sätter tillbaka detta för kontroll.

Här får man testa sig fram till rätt förtändningsmått. Är tändningen för sen (mindre än 4,5 mm) ska plattan vridas mot svänghjulets rotationsriktning, och är tändningen för tidig ska plattan vridas med rotationsriktningen. Trä på svänghjulet (kolla att kilen hamnar i spåret) och kontrollera resultatet. Justera vid behov. I vissa fall räcker inte slitsarna till i plattan för att tändningen ska hamna rätt. Då får man medla lite genom att ändra på brytaravståndet. Ökar man brytaravståndet blir tändningen tidigare och omvänt. Försök att hålla brytaravståndet inom de angivna gränserna annars kommer något som kallas fältbrytningsavstånd (abriss) att hamna fel och då blir gnistan svag eller uteblir helt. Om det inte går att få till tändningen alls kan det bero på att brytarna är utslitna, krokiga eller av fel modell. Tänk också på att dessa gamla motorer inte är så känsliga på tändningen. Rekommenderade måttet 4,5 mm är inte "hugget i sten" och någon halvmillimeter hit och dit har inte så står inverkan på motorns gång. Mer information om Husqvarnamotorn hittar du i Stora Tvåtaktsboken.

Jim Lundberg

Kolvens läge kontrolleras med djupsticken på ett skjutmått. På Husqvarnan ska kolven stå 4,5 mm före övre dödläget när gnistan kommer (=brytarna öppnar)

On
Off

0 kommentarer

Läs mer

  • Senaste
  • Mest läst
  • Mest kommenterat

Kom in i diskussionen

Detta innehåll är skapat av Classic Motors besökare

Fredagsfilmen: Besök på Matchboxfabriken 1965

2 kommentarer

rgustavsson: Jo den skulle vara till nytta vid många tillfällen

Futurliner

Prenumerera på Classic Motor!

Classic Motor är Skandinaviens ledande tidning för äldre fordon och startade som Signalhornet redan 1969. Vi skriver om fordon med hjul och motor, oavsett om det är från 1917 eller 1977 och oavsett ursprungsland. Folkkära favoriter blandas med exklusiva rariteter, nyrenoverat blandas med fyndskick. Genomgående är dock att fordonen ska vara i originalutförande.

Beställ prenumeration och betala direkt online

  • Classic Motor 2018-05

  • Classic Motor 2018-04

  • Classic Motor 2018-03

  • Classic Motor 2018-02

  • Classic Motor 2018-01

  • Classic Motor 2017-12

  • Classic Motor - album 2017