Hur ställer man tändningen?

Hur ställer man tändningen?

Publicerad

Fråga: Hur ställer man tändningen på en Ford Zephyr Mk II 1956?

Jörgen

Svar: Det är en enkel procedur på äldre bilar. Börja med att ta reda på vilka värden som tillverkaren anger för tändinställning och brytare.

Värdena finns oftast med i instruktionsböcker till äldre bilar, om inte finns de i verkstads- eller reparationshandböcker.

Börja med att justera brytarkontakterna. Montera bort fördelarlocket och vrid runt motorn tills de öppnar så mycket som möjligt. Kan du inte dra runt motorn för hand – lägg i högsta växel och skjut bilen framåt en aning. Mät avståndet mellan kontakterna med ett bladmått och justera till tillverkarens mått.

Markeringen för tändinställning hittar du vanligtvis på remskivan vid vevaxeln. Vrid runt motorn tills markeringen på remskivan överensstämmer med markeringen på motorblocket enligt tillverkarens uppgifter (se bilden ovan). Den längsta markeringen brukar ange grundinställningen. På fyrtaktsmotorer stämmer markeringen vartannat varv. Kika på rotorn i fördelaren för att få en indikation på vilken cylinder som är i topp.

Lossa fördelaren. Koppla in en testmejsel mellan pluskabeln till brytarkontakten och jord. Vrid fördelaren tills lampan i testmejseln tänds. Dra fast fördelaren. Nu är tändningen inställd.

Du kan även använda en så kallad tändinställningslampa (bilden nedan). Den kopplas in på batteriet och via en givare på tändkablen till ettans cylinder. Lossa fördelaren. Starta motorn och rikta tändinställningslampan mot markeringarna på remskivan och vrid fördelaren tills den överensstämmer med rätt markering på blocket. Även här är det klokt att först kontrollera brytarnas avstånd.

Lycka till

Robert Gustavsson

On
Off

1 kommentarer

Läs mer

  • Senaste
  • Mest läst
  • Mest kommenterat

Kom in i diskussionen

Detta innehåll är skapat av Classic Motors besökare

Monark med CZ-motor där det dryper olja ur avgassystemet

2 kommentarer

Andercz: Har du nyss fått art på cykeln? Har den stått stilla länge? Har den stått med en läckande förgasare, kan det ha runnit oljeblandad bensin in i vevhuset. När den mer lättflyktiga bensinen avdunstar...

Futurliner

Prenumerera på Classic Motor!

Classic Motor är Skandinaviens ledande tidning för äldre fordon och startade som Signalhornet redan 1969. Vi skriver om fordon med hjul och motor, oavsett om det är från 1917 eller 1977 och oavsett ursprungsland. Folkkära favoriter blandas med exklusiva rariteter, nyrenoverat blandas med fyndskick. Genomgående är dock att fordonen ska vara i originalutförande.

Beställ prenumeration och betala direkt online

  • Classic Motor 2018-06

  • Classic Motor - Turist på väg

  • Classic Motor 2018-05

  • Classic Motor 2018-04

  • Classic Motor 2018-03

  • Classic Motor 2018-02

  • Classic Motor 2018-01