Bygg en motortvätt av diskmaskin

När jag jobbade som bilmekaniker hade vi en stor tvättmaskin på verkstaden. I den lade man in hela motorer och växellådor, och när dessa kom ut var de skinande rena och en fröjd att arbeta med. Annat är det hemma… Tänk vad mycket tid det går åt bara till att rengöra exempelvis en liten moped- eller hojmotor. Man står och gnuggar med lacknafta och diskborste tills man är helt prickig av stänk. Men varför inte bygga sig en egen motortvätt i lagom storlek? Det är faktiskt väldigt enkelt – det enda man behöver är en diskmaskin och en plastdunk. Vi börjar med att kika lite på ämnet fettlösning. Diesel, lacknafta och fotogen är några effektiva fettlösare vilka alla härstammar från samma ”urmoder”, nämligen råolja. Dessa fungerar bra, men det finns även vattenbaserade alternativ, nämligen alkaliska (basiska)rengöringsmedel.

Vanligt maskindiskmedel är oftast alkaliskt, och gemensamt för dessa alkalier är dess förmåga att lösa fett och sot. Lut och soda är några av de mest kända medlen. Det är här vår diskmaskin kommer in i bilden. Förutom att den är byggd i material som tål alkalier har den ju en pump som sköter om själva tvättningen. En idealisk maskin för motortvätt med andra ord. Det finns bara en liten hake – tvättvattnet med dess innehåll av olja och sot är inget man släpper ut i avloppet. Miljömässigt är det fel att göra så, och jag tror inte ens att man får släppa ut denna typ av sörja i sina avloppsledningar. Alltså behöver vi ett slutet system av tvättvätska. Vi ska därför titta lite närmare på hur en vanlig diskmaskin fungerar, och framför allt, vad man kan bygga om. Hjärnan i en diskmaskin är programverket som styr maskinens alla funktioner.

När maskinen fylls upp med vatten sker detta genom att programverket slår till en magnetventil som släpper in färskvatten tills rätt mängd uppnås. Sedan startar själva tvättpumpen som pumpar runt vattnet i maskinen. Vattnet sprutar ut genom en, eller flera, ”propellrar” vilka sätts i rotation av det utsprutande vattnets reaktionskraft. Samtidigt värms vattnet upp av ett värmeelement i maskinens botten. När tvättprogrammet är färdigt startar evakueringspumpen som pumpar ut det numera smutsiga vattnet i avloppet. Det är det sista som inte får ske, alltså att släppa ut vattnet i avloppet. Här kommer vi istället att använda oss av en liten mängd tvättvätska som får cirkulera i maskinen i ett slutet system. Förutom miljömässiga fördelar behövs varken vatten eller avlopp, utan endast ett jordat uttag till maskinens elförsörjning. Vår lilla motortvätt kan alltså placeras överallt där man har tillgång till ström.

För att få till ett slutet system placerar man en saftdunk eller liknande ovanpå maskinen. Till en vanlig diskmaskin av bänkmodell räcker det med en femlitersdunk. Avloppsslangen från maskinen stoppar man in i dunkens öppning så att all tvättvätska pumpas upp till dunken. Sedan ska ju vätskan tillbaka ner i maskinen. Vi borrar ett hål långt ner på dunken och monterar där en slangnippel. Nu skulle vi kunna koppla färskvattenslangen direkt till dunken, men det finns en liten hake. Magnetventilen är bara öppen en kort stund, och då vi nu jobbar med självtryck hinner inte all vätska rinna tillbaka förrän ventilen stänger igen. En annan variant är att hoppa över dunken, och dra in avloppslangen direkt in i maskinen. Då slipper man dunken, men det blir lite knöligare att tömma maskinen vid vätskebyte.

För låg vätskenivå i maskinen gör att tvättpumpen inte jobbar tillfredsställande, samt att värmeelementet kan bli överhettat. Vi lossar därför slangen som sitter på magnetventilens utgång och drar upp den direkt till dunken. Dra alltid ur kontakten när du arbetar inuti en elektrisk apparat! Nu kommer vätskan obehindrat att rinna tillbaks ner i maskinen efter varje utpumpning. Eftersom vätskan bara går runt i maskinen har vi ingen sköljfunktion, så efter avslutad tvätt sköljer man sina delar med rent vatten. När tvättvätskan blivit alltför smutsig pumpar man över den till en annan dunk och lämnar den till sin närmaste miljöstation. Enkelt och miljövänligt. Skriv på dunken vad den innehåller, exempelvis ”olja/soda”.

Vad ska man då ha för tvättmedel i sin motortvätt? Vanligt maskindiskmedel är effektivt även i dessa extrema sammanhang, men vissa fabrikat är lite för ”tama” för ändamålet – prova olika medel och doseringar. Målarsoda fungerar också bra. En halv till en deciliter soda per liter vatten brukar vara lagom. Undvik däremot kaustiksoda vilken är väldigt frätande. Några varningens ord, när vi ändå berör ämnet frätande: Maskindiskmedel och målarsoda irriterar huden och är farligt att få i ögonen, särskilt när de är uppvärmda. Detaljer innehållande zink, magnesium och aluminium kan bli missfärgade eller få frätskador av dessa kemikalier. Testa en kort stund i maskinen först!

Börjar de bli det minsta missfärgade är tvättmedlet olämpligt. Vanligt stål och gjutjärn klarar sig dock utmärkt. Jag har även tvättat kromade detaljer, som ljuddämpare, utan minsta symtom på missfärgning. Det finns givetvis industriella tvättmedel som inte angriper aluminium. Jag har testat ett tvättmedel som fungerar utmärkt, till och med på magnesium vilket är känsligare än aluminium när det gäller frätning. Medlet heter Process AL och är speciellt anpassat för rengöring av känsliga metaller. Det säljs av A Clean Partner (tel. 044-24 64 70), och kostar 36 kronor litern plus moms och eventuell frakt. Inblandningen i vattnet är endast 3-5%, och en femlitersdunk räcker till åtskilliga tvättar.

Själva tvättandet är enkelt. Stoppa in detaljerna i diskmaskinen och kör det längsta diskprogrammet. Se till att ha värmen på, annars blir det inte rent. Efter avslutad tvätt sköljer med rent vatten och torkar/blåser dem torra så att de inte får ytrost. Räkna med att målade detaljer tappar färgen. Tjocka avlagringar av fastbränd sand och olja kan vara svåra att avlägsna, även i den bästa tvättmaskin, så sådana bör man skrapa av först. Efter en dylik tvätt är delarna rena, fettfria och luktfria. Och som sagt, en fröjd att jobba med!

Av: Jim Lundberg

Fotnot: Diskmaskinen är efter denna artikel uppgraderad. Här kan du läsa mer om denna motortvätt

Bygg en motortvätt av diskmaskin
Bild 1. ”Älskling, jag tar hand om disken idag!”
Bygg en motortvätt av diskmaskin
Bild 2. Hålet i plastdunken borras med fördel med en plåtborr.
Bygg en motortvätt av diskmaskin
Bild 3. I hålet monteras en slanganslutning för returen ner till maskinen.
Bygg en motortvätt av diskmaskin
Bild 4. Enda ingreppet. Slangen från magnetventilen lossas och dras direkt upp till dunken.
Bygg en motortvätt av diskmaskin
Bild 5. Klar för tvätt! Ju högre man placerar dunken, desto fortare rinner vätskan ner igen. Tänk bara på att evakueringspumpen har en begränsad uppfordringshöjd. Man kan utesluta dunken och låta vätskan gå direkt in i maskinen (se text).
Bygg en motortvätt av diskmaskin
Bild 6. Vätskan rinner hela tiden tillbaks ner i maskinen …
Bygg en motortvätt av diskmaskin
Bild 7. … men kommer upp ibland och hälsar på i dunken. Systemet är slutet, och inget kommer ut i avloppet.
Bygg en motortvätt av diskmaskin
Bild 8. Efter tvättning är delarna fria från fett och smuts. Räkna även med att eventuell färg också försvinner.
Rulla till toppen