Volvo från 1976 kan köras på E10

I den nya E10 besinen ökar etanolinblandningen från dagens fem procent till tio procent.

Övergången från dagens 95-oktaniga bensin kommer att påverka bränsleförbrukningen, som stiger några procent. Däremot kommer utsläppen av växthusgasen koldioxid (CO2) att minska med några procent – vilket är det övergripande målet med bränsleförändringen.

Exakt när det kommer att finnas E10 i bränslepumparna är ännu inte helt klart. Enligt EU-direktivet ska det gälla från 1 januari 2011 men det svenska regelverket är ännu inte klart. Den 1 maj 2011 är det datum som nämns och som bränslebolagen siktar mot.

E10-bränsle är redan idag infört i flera länder i Europa, bland annat i Finland och i Tyskland.

För äldre bilar är det generella rådet att tanka 98 oktan, som även i framtiden kommer att ha kvar sin nuvarande femprocentiga inblandning av etanol.

Volvo från 1976 kan köras på E10
Volvo 1975 eller tidigare? Kör på 98 oktan.
Volvo från 1976 kan köras på E10
Volvo 1976 eller nyare? Kör på E10.
Scroll to Top