Fransk dispens för hobbyfordon

Paris kommer med stor sannolikhet att förbjuda bilar äldre än 17 år, motorcyklar äldre än tio år och lastbilar äldre än 18. Den nya lagen beräknas träda i kraft I september 2014.

FFVE, FédérationFrançaise des Véhicules d’Époque, vilket enkelt förklarat är motsvarigheten till svenska MHRF, arbetar dock med ett för undantag för hobbybilar.

-Vi förhandlar för närvarande med Paris’ styrande och hoppas få dispens för bilar med så kallat ”carte grise de collection”, alltså renodlade hobbyfordon över 30 år. Då hoppas också att övriga fordon över 30 år ska kunna ansöka om dispens. I det senare fallet är ett av våra argument att de kan anses vara kulturföremål enligt den franska lagen, säger Patrick Rollet, FFVE.

-Övriga fordon kan bli svårare att få dispens för, men vi jobbar även på detta.

Robert Gustavsson

 

 

 

 

 

Rulla till toppen