Volvo Museum: nytt rekordår

En av förklaringarna till ökningen tror museichefen Sten-Åke Lyngstam, är alla de stora kryssningsfartyg som lägger till vid kajen invid museet i Arendal i Göteborg. Många av fartygen som anländer till Göteborg är så stora att de inte kan gå ända in till stadskärnan.

Volvo Museum samarbetar med ett antal turistbyråer i de skandinaviska länderna. Det gäller främst byråer som förmedlar resor från Kina och under 2012 kom över 4 000 kinesiska turister till museet. Främst är det intresset för Volvos varumärke som lockar.

-Det finns även ett stort intresse, både hos de anställda inom Volvobolagen men också hos allmänheten, att lära sig mer om Volvos historia och dess produkter.

Volvo Museum utvecklas hela tiden och för framtiden har museet investerat i nya fordon, bland annat flera bussar samt nya konceptfordon för personbilar. En annan nyhet är en simulator där besökarna kan testa hur det är att köra grävmaskin.

Länk: Volvo Museum

Scroll to Top