Skrotbilsförslaget skrotas

Förslaget kom från Naturvårdsverket och syftet var att komma tillrätta med brottslig verksamhet. Tyvärr var förslaget tämligen brett skrivet och i ett värsta scenario skulle det kunna tolkas att skulle vara olagligt att ha en reservedelsbil till sin veteranbil. Det i sin tur skulle inneburit stora svårigheter för hobbyn.

-Jag har inte för avsikt att reglera veteranbils- eller sportbilsverksamhet. Jag ser det därför som lämpligast att behålla nuvarande reglering och jag får återkomma om andra åtgärder för att komma till rätta med den illegala bilskrotningen, säger miljöminister Lena Ek.

Länk: Svar på hobbyverksamhet med veteranbil

Scroll to Top