Utbildning för veteranbilar

Utbildningen sker på Carlslunds utbildningscenter i Motala och är en 100 poängs introduktionskurs på en termin. Syftet är att bredda kunskaperna hos verksamma bilmekaniker om fordon tillverkade från 1930-talet och fram till 1980-talet. Idag har det blivit allt vanligare att ägare till äldre fordon lämnar in dem till en verkstad istället för att utföra arbetet själva.

-Den trenden har varit tydlig i exempelvis USA och England. Nu har den kommit på allvar även i Sverige och skådar vi in framtiden kommer den trenden att bli ännu tydligare. Behovet av den här typen av mekaniker kommer att växa, då de som idag har kunnandet håller på att gå i pension. Utbildningen inriktar sig i första hand på de som vill starta en liten verkstad med specialinriktning, eller till moderna verkstäder som vill ha en eller flera mekaniker som är kunniga på äldre fordon, säger Peter Edqvist, MHRF.

Introduktionsutbildningen är ett samverkansprojekt mellan MHRF, Motala kommun och Motala Motormuseum. Ambitionen är att orienteringskursen ska utgöra plattformen för en tre terminer lång yrkeshögskoleutbildning.

Scroll to Top