Mercedes 125 år i USA

Redan 1888 etablerade sig Daimler i USA då William Steinway, just det – han med flyglarna, grundade Daimler Motor Company i New York. Syftet var att tillverka stationär- och marinmotorer på licens och Daimler blev första europeiska bilmärket som etablerade sig USA.

Produktionen av motorer kom igång i början av 1890-talet och 1905, nio år efter Steinways död, påbörjades licenstillverkningen av Mercedes 45 Hp.

Mercedes 125 år i USA
Daimler Motor Company låg på Long Island i New York.
Scroll to Top