40 år med de nya registreringsskyltarna

När denna förändring var på gång skickade Bilregisternämnden ut en broschyr som förklarade vad som skulle ske. Vi har här lagt ut delar av denna för beskådning. 40 år har gått, men för många är dagens skyltar fortfarande ”de nya skyltarna”. Läs och minns!

40 år med de nya registreringsskyltarna
Sex viktiga regler ur originalbroschyren.
40 år med de nya registreringsskyltarna
En nyhet var registreringsbeviset
40 år med de nya registreringsskyltarna
Vi fick inte bara nya skyltar – vi fick nya körkort också. Dessutom fick man inte längre tillverka sina egna nummerskyltar.
Scroll to Top