Vilken tvåtaktsolja ska jag använda?

Vilken olja ska man blanda i bensinen till en äldre moped eller motorcykel med luftkyld motor? Och hur många procent? Classic Motor tog kontakt med Jan Alm på Statoil som svarar på följande frågor:

1. Vilken tvåtaktsolja kan man blanda i bensinen?

2. Vilken tvåtaktsolja kan man inte blanda i bensinen?

3. Vilket oktantal rekommenderas till tvåtaktsmotorer?

Jan Alm på Statoil svarar:

1. Om vi pratar mopeder och motorcyklar så är det korta svaret att man kan använda alla tvåtaktsoljor som är gjorda för luftkylda tvåtaktsmotorer.

Det finns flera specifikationer som är aktuella för luftkylda tvåtaktsmotorer. De viktigaste är API (American Petroleum Institute), JASO (Japanese Automobile Standards Organisation) och ISO (International Standards Organisation). API TC är normen för luftkylda motorer. Detta är en relativt gammal norm med låga krav på exempelvis rökutveckling JASO och ISO normerna är kopplade till varandra. JASO FD och ISO EGD är de högsta nu gällande normerna.  JASO FC/ISO EGC har lägre krav för beläggningar på kolv och ”ring-stick” och JASO FB/ISO EGB har förutom ytterligare lägre krav på det sistnämnda, dessutom lägre krav på sot i avgassystemet och på rök.

Generellt är kvaliteten på dagens oljor mycket högre än vad som gällde för 30-40 år sedan. Dagens produkter presterar bäst vid lägre iblandning än vad som står i gamla instruktionsböcker. Typiskt räcker det med två till tre procent för att göra ett bra jobb. Blandar man mer än så får man problem med beläggningar och sot.

2. Oljor anpassade för vattenkylda motorer är mindre lämpade för luftkylda motorer. De har ett helt annat additivsystem som har sämre funktion vid högre förbränningstemperaturer. Dessa är märkta med API TC-W3, som är den norm som gäller för utombordare

3. 95 oktan duger gott!

Jan Alm

Application Engineer Auto SRN Technology & Application

Statoil Fuel & Retail Sverige AB

Scroll to Top