Taxi från 1935

På 1970-talet sadlade Anouska, numera Lady Weinberg, om från skådespelare till hotellägare och köpte en äldre taxibil för att transportera sina gäster. Valet föll på en Austin 12/4 Taxi Low Loading och den tjänstgjorde på hotellet till för ungefär tio år sedan. Bland de prominenta gäster som åkt med taxin kan nämnas Ali McGraw, Neil Diamond, Robert Redford och Bob Dylan.

Bilen är fullt taxiutrustad med en Punch Bell taxameter, tariffer från 1935, ruta mellan förare och passagerare och fällbara extrasäten. Utöver det är bilen utrustad med takräck, elektriska vindrutetorkare och ett par rejäla Lucas ”King of the Road” strålkastare.

Taxin kommer att auktioneras ut på Historics at Brooklands auktion den 30 november i Surrey, England.

Taxi från 1935
Tariffen är från 1935 och taxin är även utrustad med en Punch Bell taxameter, ruta mellan föraren och passagerarutrymmet samt takräck.
Scroll to Top