Nya regler för import

Dagens kriterier kvarstår och de innebär att fordonet ska vara förhållandevis sällsynt, nor­malt inte användas för sitt ursprungliga ända­mål, vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål och vara av större värde.

Skillnaden mot tidigare är att kriterierna ovan anses uppfyllda om följande tre kriterier uppfylls:

a) I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar.

b) Minst 30 år gammalt.

c) Av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Med ursprungligt skick avses ett fordon utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet och defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt korrekt tillstånd.

Mer information finns på MHRF:s hemsida

Scroll to Top