Svenskt motorhistoriskt arkiv

Bilder, foton, föremål, dokumentation med mera med motorhistorisk anknytning ska samlas in. Första samlingen som donerades till arkivet var göteborgaren Stig Nybergs samling av gamla bilder.

Donationen gjorde av Anders Läck, ordförande i Automobilhistoriska Klubben.

Björn-Eric Lindh höll ett föredrag om Stig Nyberg, avliden 2006 och i dessa sammanhang verksam i Göteborgs motorhistoriska klubb. Stig var hängiven och skicklig modelljärnvägsbyggare, plus renoverare av bilar som Darracq, Packard och Rolls-Royce. Dessutom jagade han upp glasplåtar och gamla fotografier efter gamla yrkesfotografer i hela landet. Detta skedde gärna under familjens semesterresor…

Omfattningen av Stig Nybergs samlingar rör sig om över 50 hyllmeter material.

Vidare har Nordbergs Vagnfabriks AB samlingar och Hans Ostermans samlingar införlivats till arkivet.

Jan Ströman, känd för Classic Motors läsare, gav så under invigningen en bild av Gustaf Nordbergs livsverk; Nordbergs Vagnfabriks AB, landets mest kända karossfabrik. Detta med anledning av att Gustafs barnbarn Rolf och Rune Nordberg skänkt material från Vagnfabriken. Rolf och Rune var för övrigt på plats under invigningen.

Arkitekturhistorikern Martin Rörby höll ett roande och kunnigt föredrag om bilen och bilismens historia.

Så lättade Arkivkommitén på förlåten genom dess medlem Per Dahl, som förevisade delar av Stig Nybergs, Nordbergs och Ostermans samlingar. Foton, glasplåtar, priskuranter, prover med mera visades upp. Arkivkommittén har bestått av Peter Edqvist, Jan Tägt, Göran Flank, Gert Ekström, Jan Ströman, Björn-Eric Lindh, Catrin Wallheim och nämnde Per Dahl.

Mer info: Svenskt Motorhistoriskt Arkiv

Svenskt motorhistoriskt arkiv
Per Dahl från Arkivkommitén visar delar av samlingarna i nystartade Svenskt Motorhistoriskt Arkiv. Längst till höger Anders Läck, AHK:s ordförande.
Svenskt motorhistoriskt arkiv
De gamla glasplåtarna har en enorm detaljrikedom.
Svenskt motorhistoriskt arkiv
En gammal bild på Stig Nyberg, storsamlare av gamla fotografier, mestadels tidigt 1900-tal till cirka 1950.
Scroll to Top