Bosch’ tuta 100 år

Patentansökan för den första elektriska Bosch signalhorn lämnads in i Tyskland av Robert Bosch GmbH för 100 år sedan, den 12 april 1914.

I utvecklingsstadiet av det första signalhornet ville Bosch att produkten skulle ha ett brett användningsområde och ett behagligt ljud. Tutan skulle vara pålitlig och direkt avge ljud när den aktiverades. Låg energiförbrukning och snygg design var andra viktiga kriterier. Den nya Boschtutan lanserades 1921och baserades på samma teknik som används vid tillverkning av orgelpipor. Dessa pipor är tillstängda i den övre delen så att de släpper ut ett lägre ljud än öppna pipor.

Den här designprincipen har använts i samtliga efterföljare till den första tutan. Ljudet genereras av ett membran som aktiveras elektroniskt och sprids i alla olika riktningar.

Bosch’ tuta 100 år
Den första typen av Bosch’ elektriska signalhorn, monterad på en Mercedes 1925.
Scroll to Top