Stockarydsträffen 2014

Träffen, som är den fjärde i ordningen, hölls i helgen som gick i Järnvägsparken i Stockaryd, och är öppen för alla typer av entusiastfordon.

Omkring 75 fordon deltog och omfattade det mesta från Monark Compact till Volvo 780 via Adler Junior och Chrysler New Yorker.

Till träffens trevligaste fordon utsåg juryn Alfred och Åke Unsgaards Opel Rekord 1960.

Stockarydsträffen 2014
Bland de äldsta fordonen fanns exempelvis denna Adler Junior. I bakgrunden skymtar en trehjulig Morgan från 1934.
Stockarydsträffen 2014
Far och son Unsgaard – Alfred (till vänster) och Åke, ställde upp med sin Opel Rekord 1960. Den föll juryn i smaken och utsågs till träffens trevligaste fordon.
Stockarydsträffen 2014
Utbudet var som synes brett och omfattade det mesta från Monark Compact till Volvo 780.
Scroll to Top