Futurliner nr 8: Vändpunkten

Under den senaste månaden har det arbetats hektiskt på Metal Madness i Sikeå och det har gett resultat.

-Det mest tidskrävande arbetet har varit att räta upp stommen till hytten eftersom den var en aning vind efter en krock, säger Emil Fahlgren, Metal Madness.

Eftersom Futurlinerbussarna i stort sett byggdes för hand har det inte funnit några tillförlitliga mått att gå efter vid riktningen.

-Nej, det har fått bli ögonmått och sedan mängder av kontrollmätningar för att allt ska stämma i slutändan.

Efter alla mätningar stagades stommen upp för att kompensera avsaknaden av karossplåt, innan stommen blästrades och grundmålades.

-Mer än halva av den planerade renoveringstiden har gått. Nu när det inte finns mer att riva ner känns det som om vi har passerat en viktig milstolpe.

-Nu återstår ”bara” arbetet med att bygga ihop Furturlinern bit för bit.

Scroll to Top