Volvo Sport 60 år

Volvo Sport var ett direkt resultat av att företagets grundare och vd Assar Gabrielsson som gjort många rekognoseringsresor till USA i början av 1950-talet. Ett företag han kom i kontakt med var Glasspar i Kalifornien, som redan 1951 hade byggt karosser till sportbilar i det nya materialet glasfiberarmerad plast.

Gabrielsson ville prova hur materialet fungerade i Sverige inte minst med det ökande intresset för små europeiska sportbilar i USA.

Glasspar fick 1953 uppdraget att utforma en kaross, ta fram gjutformar, bygga en första prototyp samt lära Volvos personal hur man konstruerade och tillverkade glasfiberkarosser, och redan i början av 1954 levererades den första körbara prototypen till Volvo.

Vid presentationen på Torslanda Flygplats den 2 juni 1954 hade ytterligare två prototyper färdigställts och en första serie på 300 bilar planerades.

Våren 1956 levererades de första exemplaren levereras till kunder i bland annat Sydafrika, Brasilien, Marocko och USA. Men även till svenska köpare – den ursprungliga policyn att Volvo Sport endast skulle gå på export hade omprövats.

Men försäljningen gick trögt och första året blev det bara 44 exemplar byggda. 1957 beslutade den nytillträdde vd:n Gunnar Engellau att lägga ner tillverkningen då den inte levde upp till Volvos krav på kvalitet. Då hade 67 exemplar tillverkats men senare forskning visar att två bilar av misstag troligen fick chassinummer 20. Det skulle i så fall betyda att det byggdes 68 Volvo Sport.

Även om P1900, som bilen kallades internt, var ett misslyckande, drog Volvo nyttiga erfarenheter av projektet. Kort efter nedläggningen beslutade Gunnar Engellau att en ny sportbil i plåt skulle tas fram och fyra år senare stod Volvo P1800 klar.

Scroll to Top