Fortfarande chans att påverka EU

FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) är en internationell paraplyorganisation för historiska fordon och under våren 2014 genomför de ett forskningsprojekt i 15 EU-länder, liknande den som gjorde 2005/2006. Undersökningen inkluderar alla typer av historiska fordon och så kallade youngtimers, till exempel, bilar, motorcyklar, traktorer.

Undersökningarna är uppdelade i tre olika enkäter på webben och riktar sig till fordonsägare, klubbar och näringsidkare. Syftet är att ta fram väl underbyggd information om de sociala och ekonomiska aspekterna kring fordonen och samhället.

Enkäterna finns tillgängliga till och med den 16 juni.

FIVA genomför undersökningarna tillsammans med de nationella förbunden, i Sverige med MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet). Svaren kommer att under hösten 2014 sammanställas i en rapport.

Många av de beslut som berör alla som håller på med historiska fordon fattas idag av EU. Det kan röra registrering, kontrollbesiktning, tullfrågor, bränslen, miljörelaterade frågor såväl som möjligheterna att bruka fordonen liksom för att kunna renovera dem med tidstypiska metoder och materialval.

Svaren från fordonsägare, klubbar och företag är viktiga. De ger FIVA bra verktyg för att kunna bedriva lobbyarbetet med europeiska politiker och beslutsfattare i Bryssel. På samma sätt har MHRF nytta av informationen i dialogen med riksdagens utskott och myndigheterna i Sverige.

Länkar:

Enkät för fordonsägare

Enkät för klubbrepresentant

Enkät för näringsidkare

Scroll to Top