London to Brighton 2014

I år har hela 433 ekipage anmält sig, den äldsta är en Truchutet från 1888, vilket är en rejäl uppgång från 2013 då 389 ekipage var anmälda.

Under tävlingens tidiga år kördes sträckan inne i London förbi The Mall, men sedan 1962 har den rutten endast använts 1996 för att fira tävlingens 100-årsjubileum. Nu ska det bli ändring och tävlingen startar i Hyde Park och körs bland annat via Buckingham Palace, The Mall och Westminster Bridge innan de letar sig ut ur London för vidare färd mot målet i Brighton.

Länk: London to Brighton Veteran Car Run 2014

Scroll to Top