Kusinträff för Austin 7

Austin 7 bidrog starkt till motoriseringen av Storbritannien under mellankrigstiden med ungefär 290 000 tillverkade exemplar. Den största årliga träffen, The National Austin 7 Rally, för dessa bilar hålls vid engelska Beaulieu.

Till nästa års träff, den 5 juli, bjuder arrangörsklubben 750 Motor Club även i kusinerna till Austin 7. Modellen tillverkades nämligen inte bara av Austin utan av flera tillverkare som engelska Swallow Sidecar med sin sportigare Austin Swallow, i Tyskland som BMW Dixi, i Frankrike av Rosengart och i USA av Bantam Car Company. I Japan använde Nissan Austin 7:s design och i Australien byggde Holden Austin 7-baserade modeller.

Länk: 750 Motor Club

Scroll to Top