Första ”ETT-bilen” till Volvos museum

Det var under 2009 som den mäktiga långtradaren ”ETT-bilen” fick dispens för att rulla på vägarna i Norrbotten. Timmerbilen ingick i forskningsprojektet ”En Trave Till – ETT” vars syfte var att fastställa risker och fördelar med att använda längre och tyngre timmerbilar än de maximalt tillåtna 25-metersekipagen. Med en total längd på 30 meter och en lastkapacitet som uppgick till 66 ton väckte den gigantiska bilen uppmärksamhet på flera sätt.

Genom att köra med en trave till i lasten har bränslebesparingen i runda tal blivit 150 000 liter, vilket motsvarar 450 ton koldioxid. Timmerbilen, en Volvo FH16 med 660 hästkrafter under huven, har trafikerat virkesterminalerna Överkalix och Munksund i Piteå med timmer för SCA. Varje dag har bilen kört den 17 mil långa sträckan fyra gånger.

Enligt Roland Johansson på Johanssons Åkeri som kört bilen har den hela tiden gått bra. Den har bara krävt vanlig service. Egentligen är det synd att den ska till museet, anser Roland Johansson om bilen som kört cirka 35 varv runt jorden och transporterat drygt 270 000 ton timmer.

Men nu, efter drygt 140 000 mil har dock timmerbilen, som är av 2008 års modell, gjort det den ska på vägarna. Slutdestinationen blir Volvos Museum i Göteborg.

ETT-projektet är dock inte avslutat. Den ETT-bil som nu får pension har ersatts av en ny och kraftigare ETT-bil. Även den är en Volvo och har en tillåten bruttovikt på 90 ton. 

ETT-projektet är ett samarbete mellan ett trettiotal aktörer däribland Skogforsk, Trafikverket, Transportstyrelsen, Volvo Lastvagnar, Parator, Skogsindustrierna, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Sveriges Åkeriföretag, BergsFegen, VBG med flera.

Scroll to Top