Krav på inslagen identitet kan slopas

Det var sommaren 2014 som Swetic fattade ett beslut om att fordon ska ha en inslagen identitet antigen i karossen eller i ramen. Det medförde att äldre fordon som exempelvis bara har haft chassi- eller ramnummer på en nitat skylt har varit tvungna att genomgå minst en förenklad registreringsbesiktning för att bli godkända. Det är främst vissa engelska och ameri­kanska fordon tillverkade före 1981 som drabbats.

Då det inte fanns ett uttryckligt krav på inslagen identitet före 1981, har MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, fört en dialog med inblandade parter och nu har Swetic redovisat en positiv förändring av riktlinjerna. Det innebär att fordon av 1981 års modell och tidigare kommer att kunna identifie­ras mot chassinummer på skylt. Innan förändringen träder ikraft ska den dock godkännas av Transportsty­relsen och Swedac.

– MHRF:s bedömning är att de kommer att godkänna de nya riktlinjerna, säger Jan Tägt, generalsekreterare i MHRF.

Fordonsägare som förelagts registreringsbesiktning då inslagen identitet saknas bör ta kontakt med besiktnings­stationen igen, rekommenderar MHRF.

Läs mer: MHRF: krav på inslagen identitet saknar stöd

Rulla till toppen