Krav på inslagen identitet slopas

Sommaren 2014 fattade Switec, besiktningsföretagens branschor­ganisation, ett beslut om att fordon ska ha en inslagen identitet antigen i karossen eller i ramen. Äldre fordon som bara har haft chassi- eller ramnummer på en nitat skylt blev då tvingade att genomgå minst en förenklad registreringsbesiktning för att bli godkända. Det är främst vissa engelska och ameri­kanska fordon tillverkade före 1981 som drabbats.

MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, har fört en dialog med inblandade parter eftersom det inte funnits något uttryckligt krav på inslagen identitet före 1981.

Det har nu gett resultat och Swetic har nu skickat ut ett meddelande till besiktningsföretagen (Bilprovningen, Opus, Carspect med flera) om förändrad praxis. Den nya praxisen, som kommer att gälla från den 15 april 2016, innebär att chassinummer enbart på plåt godkänns under vissa förutsättningar.

Följande gäller för fordon som är av årsmodell 1982 och tidigare:

1. Identifiering får göras mot chassinummerskylt. Det är inte detsamma som att identifiering alltid enbart ska göras mot sådan skylt.

2. Endast fordon som från tillverkaren inte har inslagen identitet omfattas av möjligheten att identifieras bland annat genom kontroll av exempelvis chassinummerskylten.

3.  Möjligheten att identifieras via chassinummerskylt omfattar exempelvis många MG, Triumph och amerikanska bilar.
4.  Har fordonet inslagen identitet från tillverkaren eller fått det inslaget i samband registreringstillfället ska den inslagna identiteten kontrolleras. Undantag gäller för fordon där demontering av inredning eller utrustning krävs.

5.  Kan den inslagna identiteten inte hittas på fordonet, trots att sådan uppenbart ska finnas, kan fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Uppenbart är det när sådan identitet har åsatts av tillverkaren eller att det framgår av den svenska registreringshandlingen var identiteten finns inslagen.

6. Kan den inslagna identiteten hittas men inte avläsas kan fordonet föreläggas om registreringsbesiktning.

Länk: Bakgrund, MHRFs framställan och Swetics svar

Länk: Krav på inslagen identitet kan slopas (2016-01-27)

 

Scroll to Top