Nostalgi: Extra bromsljus

På 1980-talet blev det populärt att montera extra bromsljus i bakrutan. Ofta monterades de på ett par stänger som gick mellan hatthyllan och taket, medan en del hade ett enkelt bromsljus central monterat i bakrutan. En av fördelarna var att man i en bilkö tidigare kunde upptäcka att någon längre fram ikön bromsade. Troligen förhindrade detta en och annan kökrock.

Scroll to Top