Nytt utseende på nya skyltar

De mindre registreringsskyltarna, ibland kallade USA-skyltar, har tilldelas till fordon som av någon anledning inte kan ha en registreringsskylt av den ordinarie storleken.

De nya skyltarna har samma mått som tidigare (300 x 110 mm) men får större bokstäver och siffror, för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

Skyltar med äldre utseende kommer även i fortsättningen att vara giltiga. Ny registreringsskylt behöver man endast beställa om den befintliga registreringsskylten inte längre kan läsas av eller om den har förlorats.

Nytt utseende på nya skyltar
De gamla skyltarna gäller även i fortsättningen.
Scroll to Top