Förändrade regler för tävling och uppvisning

Det finns redan idag motsvarande regler, vilka började gälla 1994. Sedan 2005 används även begreppet uppvisning på väg. De nya föreskrifterna, TSFS 2018:2, är dels omskrivna för att vara enklare att förstå, dels vara ett stöd både för arrangörer och Länsstyrelser, vilka är tillståndsgivare.

De största förändringarna är att ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen fyra månader innan arrangemanget, och att begreppet uppvisning numera ingår i föreskriften.

Uppvisning kan exempelvis innebära veteranbilsrally, klubbträffar eller större utställningar på allmänna platser.

Påverkar arrangemanget den allmänna trafiksituationen/trafikflödet eller påverkar trafiksäkerheten, ska arrangören, precis som med nu gällande regler, ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör sedan en bedömning om tillstånd behövs eller inte.

Att bedöma om arrangemanget påverkar trafiksituationen eller säkerheten är inte alltid lätt. Här måste arrangören använda sitt sunda förnuft. Är det en liten klubbträff som bara lockar fem deltagande fordon och nästan ingen publik, påverkar det trafiksituationen och säkerheten i mindre omfattning än ett veteranbilsrally med 100 deltagare som kör en fem mil lång rallyslinga och som lockar flera hundra åskådare.

-Det är alltid bra att ha en dialog med länsstyrelsen i god tid innan det planerade arrangemanget. Polismyndigheten är den som sen har att pröva om tillstånd till ett pågående arrangemang hade behövts eller inte, säger Monika Morén, utredare på Transportstyrelsen.

-Det är svårt att veta om föreskrifterna kommer att tolkas hårdare i framtiden. Men ännu så länge avvaktar vi utvecklingen, säger Jan Tägt, MHRF.

Länk: TSFS 2018:2

Rulla till toppen