A-traktorer kan bli besiktningsbefriade

Snart, den 20 maj 2018, träder de nya besiktningsbestämmelserna i kraft. De innebär bland annat att bilar som är äldre än 50 år eller äldre, och motorcyklar som är 40 år eller äldre, befrias från besiktning. Förslaget innebär också att A-traktorer i framtiden måste kontrollbesiktas.

Men det finns ett förslag som säger att äldre EPA-traktorer och A-traktorer ska undantas från det kravet. Förslaget har varit ute på remiss och kommer inom kort att presenteras för ett beslut.

– Tanken är att även EPA-traktorer och A-traktorer, som är byggda på fordon som är 50 år eller äldre, ska undantas från kravet på kontrollbesiktning. Slutgiltigt beslut i frågan är inte fattat ännu, säger Anders Gunneriusson på Transportstyrelsen.

Robert Gustavsson

Länk: Transportstyrelsens hemsida

 

Scroll to Top