Så byter du lamellkork på din NV Autoped


Så byter du lamellkork på din NV Autoped
2. Avtappningspluggen lossas och oljan tappas ur.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
3. Avgasmuttern lossas från cylindern. Använd helst en haknyckel. Polygripen eller rörtången kan skada muttern.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
4. Förgasaren lossas ihop med sin luftburk och får hänga kvar i chokevajern.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
5. Motorkedjan demonteras. Cykelkedjan på andra sidan kan sitta kvar.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
6. Motorn sitter i två fästen i ramen och dessa skruvar tas bort.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
7. För att få ur kopplingen måste den utgående axeln dras ur mot kopplingen och då måste kedjedrevet först tas bort.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
8. Drevet sitter på bommar på axeln men kan trots detta sitta ganska hårt på axeln. Då får man använda en avdragare. Sätt i drevets skruv några varv så avdragaren kan trycka mot skruvskallen.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
9. Nu lossas alla skruvar som håller kopplingskåpan.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
10. I kåpans centrum sitter ett stödlager till den utgående axeln och därför måste man bända upp kåpan rakt och på varje sida av lagret. Akta packningen – den går att återanvända.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
11. I kopplingens centrum sitter ett tryckstift som lyfts ur. Detta består av två delar som lätt kan ramla isär.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
12. Under stiftet sitter tre cylindriska pinnar som man tar ur med magnet eller pincett.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
13. Transmissionskedjan är ändlös och därför måste motordrevet lossas så att detta följer med kopplingen och kedjan.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
14. Drevet bänds upp med hjälp av två skruvmejslar. Var försiktig så att kedjan inte skadas.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
15. Det kan vara bra att lossa plåthållaren till packboxen när axeln ska knackas in genom motorn. Bänd försiktigt så att hållaren inte blir stukad. Passa gärna på att byta packboxen.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
16. Nu kan man knacka ner den utgående axeln med ett mässingsdorn. Se bara till att följa efter med motordrevet så att det inte uppstår brytningar på kedjan.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
17. Kopplingen, kedjan och motordrevet tas ut som en enhet.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
18. Kopplingsfjädern trycks ihop i skruvstycket med hjälp av en uppslitsad rörstump. Den smala rundtrådssäkringen pillas upp ur sitt spår och sedan släpper man på trycket.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
19. När fjädern är borta är det bara att lyfta av tryckplattan.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
20. Sedan lyfter man ut korklamellen. Observera att denna måste vändas rätt.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
21. De gamla korkbitarna trycks ur, men se till att spara en som är oskadd och som ska få bli mall till de nya korkarna.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
22. Här är anledningen till att lamellen måste vändas rätt. Mässingsbussningen i centrumhålet är förskjuten i lamellen så att den bara sticker ut på ena sidan och denna sida måste vara vänd in mot motorn.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
23. De nya korkbitarna kapas ur en vanlig vinkork (Obs – ej granulerad kork). Varje skiva bör vara minst 6 mm tjock så det finns material att ta av när lamellen ska planslipas. När lamellen är planslipad bör den vara cirka 5,5 mm tjock.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
24. Lamellen ska ha 14 korkbitar. Kapa till några extra ifall någon går sönder vid monteringen.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
25. Med en vass kniv eller ett industrirakblad kapas korkskivorna till sin tårtbitsform med en gammal korkbit som mall.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
26. Korkbitarna får sedan ligga några minuter i varmt vatten (Inte kokande – då sväller korken till dubbel storlek!). 50 – 70 grader är lagom.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
27. Korkarna är klara för montering när de är mjuka som suddgummin. Man trycker först ner ena sidan av korkbiten i sitt hål. Sedan trycker man ihop den mjuka korkbiten så att den går att vika ner i hålets andra sida.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
28. Tryck in korkbitarna så de sticker ut lika mycket på varje sida av lamellen.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
29. Låt korken torka några timmar, gärna över natten, så allt vatten hinner dunsta.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
30. Efter monteringen i lamellen är korkbitarna ganska knöliga och ojämna och planslipas då mot ett finkornigt (cirka 180 – 240) slippapper. Använder man för grovkornigt papper så slits det loss större bitar ur korkarna. De gamla korkarna var cirka 3,5 mm tjocka. De nya fick bli 5,5 mm vilket är lagom på denna motor.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
31. Man ska inte bara hålla koll på korkarnas tjocklek utan man måste även se till att de sticker ut lika mycket på varje sida av lamellen. Om korkbitarna sitter förskjutna kommer lamellen att wobbla vilket ju inte är bra – särskilt inte för transmissionskedjan.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
32. Lamellen är planslipad och för att ytterligare höja friktionen är både stålskivans och tryckplattans friktionsytor mattborstade med en polerborste av nylon.
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
33. Lamellen läggs ner mot stålskivan med utgående axeln och den ska vändas så att den utstickande kanten på bussningen hamnar som på bilden (pennan).
Så byter du lamellkork på din NV Autoped
34. Här syns en av begränsningarna för korklamellens tjocklek. Nu är lamellen lite drygt 5,5 mm tjock och då ligger stålskivans medbringartappar i liv med tryckplattan. Skulle lamellen vara tjockare kommer dessa tappar inte att nå ut till hålen och driva runt tryckplattan. Man måste även tänka på att tryckplattan lyfts ytterligare någon millimeter vid frikoppling och då kan tapparna hoppa ur sina hål om lamellen gjordes för tjock. Montera allt i omvänd ordning och fyll på transmissionen med 3,5 centiliter SAE 50 motorolja.
Rulla till toppen