Nostalgi: Trimma Folkan med Hobbex Jet Pipe

Med Hobbex EMPI trimdämpare/slutrör på Folkvagnen (VW) utlovades fränt ljud, bättre genomströmning och högre effekt. 

Kanske Bachmans Turners Overdrive dänga You aint seen nothing yet (pipe) spelades på radio medans plattan trycktes mot Folkamattan.

 

Scroll to Top