Så byter du lameller på din Zündapp KS 50

Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
2. Det finns alltid en skruv till – kopplingskåpans sista skruv sitter faktiskt på motorns högra sida.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
3. För att få bort kopplingskåpan måste justeringsklockan lossas, men för att behålla justeringen av växlarna så mäter man hur långt in växelaxeln sitter i klockan med djupstickan på ett skjutmått. Anteckna måttet!
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
4. För att inställningen ska bli än mer exakt så gör man ett färgmärke på klockan och på blocket – då ser man precis hur klockan suttit när det senare ska sättas ihop.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
5. Klockans två skruvar tas bort och klockan gängas av från axeln. Nu är det bara att dra bort kåpan från motorn.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
6. Växelföraren lirkas ut mellan växelaxeln och kopplingskorgen.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
7. I kopplingens centrum sitter ett tryckstift med shimsbrickor som tas om hand innan det faller ut av sig själv.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
8. Innan man lossar de fem M4-muttrarna (tio i Zündapp Combinette) som håller ihop kopplingen måste man pressa ihop kopplingsfjädrarna med en tving. Observera att kraften från fjädrarna är stor så se till att tvingen inte halkar av under arbetet – då kan pinnskruvarna brytas sönder,
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
9. Fjädrarna sitter i en liten plåtkopp och tas ut ur den yttre stålskivan. Muttern i centrum lossas enklast med en mutterpicka. Då kan man hålla emot med fingrarna. Om man lossar muttern med hylsa och dragskaft får man hålla fast kopplingen med en ”haknyckel” i två av de tomma fjäderhålen. Pinnskuvarna håller INTE att ta spjärn mot.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
10. Under stålskivan sitter en friktionslamell av fibermaterial. Totalt är det fyra fiberlameller i kopplingen (tre i Zündapp Combinette).
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
11. Den yttersta stållamellen har ett kupat centrum som måste vändas med kupningen in mot kopplingen. De övriga stållamellerna är helt plana och identiska.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
12. Dags för montering av de nya lamellerna. Men innan dess bör man kontrollera att samtliga stållameller är helt plana. Rost och smuts på dessa lameller tas bort med en polerborste av nylon. Undvik blästring. Dessa lameller är så tunna att de kan slå sig av blästringen.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
13. På navet finns en liten rits som här är ifylld med blå tuschpenna.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
14. När den innersta stålskivan träs på kopplingsnavet ska skivans hål ligga i linje med ritsen i navet. Gör man inte detta kommer hålen för kopplingsfjädrarna och dess koppar inte att ligga i linje med varandra och går då inte att montera.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
15. Eftersom referenshålet i den inre skivan kommer att täckas av nästa friktionslamell gör man en färgmärkning på den pinnskruven som ligger i linje med hål och rits.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
16. Då stoppar man in den första friktionslamellen. Alla fyra är identiska och går att vända hur man vill.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
17. Sedan är det dags för en stållamell. Även dessa har ett hål och det placerar man vid den färgmärkta pinnskruven. Sedan blir det varannan stål- och fiberlamell hela vägen ut.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
18. Den yttersta stållamellen vänds med kupningen in mot kopplingen.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
19. Även den yttersta stålskivan har ett hål som då ska placeras vid den rödmärkta pinnskruven. Innan man drar fast muttern har man på en droppe gänglåsning på axelns gänga.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
20. Kontrollmät gärna alla fjädrar som helst ska vara exakt lika långa. Om de skiljer mycket i längd (mer än 1 mm) bör de bytas ut, men i nödfall kan de användas bara man placerar dem varannan kort och lång varvet runt. Annars kan kopplingen lyfta snett vid frikoppling.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
21. Fjädrarna med sina koppar sticks in i sina hål. Tack vare uppmärkningen på stållameller och nav så ligger alla hål på linje.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
22. Den yttersta tryckplattan pressas in mot kopplingen med tvingen så att alla pinnskruvar tittar ut helt. Tänk på att det är M4-muttrar det handlar om så dra dem med måtta. Här ser man ofta sönderdragna gängor. En droppe gänglåsning på muttrarna ger sinnesfrid under kommande åkturer.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
23. Mät upp den totala tjockleken på shimsbrickorna under tryckstiftet. När man har bytt till nya (och tjockare) lameller kan kopplingsmekanismen behöva justeras.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
24. Så här ser det ut inne i kopplingskåpan. Den kilformade plattan går att justera inåt och utåt med justerskruven på kåpans utsida. Skjuter man plattan åt vänster i bild så minskar spelet och dra man den till höger så ökar spelet. Men justeringsområdet är ganska begränsat. Den arbetande ytan på plattan är den mellan de streckade linjerna och därför bör plattan möta tryckstiftet ungefär mitt på denna yta.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
25. För att kolla var på den kilformade plattan som tryckstiftet träffar märker man det med en liten klick färg.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
26. Sedan skyndar man sig på att tillfälligt skjuta på kopplingskåpan och dra kopplingsarmen framåt så stiftet gör ett färgavtryck på den kilformade plattan.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 5027. Det ser bra ut. Stiftet träffar plattan aningen till höger om plattans mitt. Då har man justeringsmån åt bägge hållen – mer eller mindre spel. Skulle justeringen med skruven inte räcka till får man testa med att byta shims under tryckstiftet i kopplingens centrum (se bild 31).
Så byter du lameller på din Zündapp KS 5028. Nu stoppar man tillbaka växelaxeln i motorn. Urtaget i växelaxeln (inringat) ska träs över stiftet i motorn (också inringat).
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
29. För att kontrollera att spelet kopplingsmekanismen blir det rätta måste packningen ligga mellan block och kåpa.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
30. Växelföraren lirkas på plats och man måste se till att den går in i sitt spår i dragkilen (1) och att dess tapp hamnar i växelvalsens spår (2). I kopplingskåpan sitter en stång (gejder) som växelföraren glider på.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
31. Växelarmen ska ha någon centimeters frigång så att tryckstiftet inte ligger mot den kilformade plattan under drift och slits ut. Om det behövs stora justeringar för att få till denna viktiga frigång gör man det genom tunnare eller tjockare shims under tryckstiftet.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
32. Finjusteringen av kopplingsmekanismen görs med den kilformade plattan genom att vrida på skruven. Skruvar man in skruven så minskar spelet och omvänt. Men justeringen är begränsad med denna skruv så shimsning under tryckstiftet bör göras om det behövs större justeringar.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
33. Nästa steg är att justera växelmekanismen. Detta behövs inte om man har märkt upp delarna enligt bild 3 & 4. Möjligtvis om man har bytt kåpans packning till en som har en helt annan tjocklek än den gamla. Vid justeringen lägger man först i tvåans växel. Sedan trycker man in växelaxeln så långt det går.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
34. Därefter skruvar man på växelklockan tills den precis rör vid motorns gods.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
35. Därefter trycker man växelaxeln så långt det går åt andra hållet tills det tar stopp.
Så byter du lameller på din Zündapp KS 50
36. Nu skruvar man återigen in växelklockan tills den når godset, men nu ska man räkna hur många varv det blir. Tanken är att växelaxeln ska sitta i en position mitt emellan ytterlägena och om det blev fyra varv tills klockan bottnade ska man sedan gänga ut den hälften av detta – alltså två varv. avslutningsvis skruvar man tillbaka de två M6-skruvarna som håller klockan och trär på gummitutten över klockan – annars kan det läcka ut olja här. Motorn ska ha 3,5 deciliter SAE 80 växellådsolja. I nyare Zündappmotorer rekommenderas ATF-olja (automatlådeolja).
Rulla till toppen