Möjligt få tillbaka originaldokument från ursprungskontroll

Enligt Riksarkivets föreskrifter kan Transportstyrelsen, som sköter ursprungskontrollen sedan 2008, destruera originalhandlingar som sänt in i samband med ansökan om ursprungskontroll. Detta har också gjorts men efter att bland andra Motorhistoriska Riksförbundet har ifrågasatt att rutinmässigt destruera dokumenten ges nu fordonsägare möjlighet att ansöka om att få tillbaka handlingarna.

Det gäller fordon som är 30 år eller äldre, i undantagsfall kan även yngre fordon komma i fråga, originalhandlingarna ska dessutom ha ett fordonshistoriskt värde. Ansökan måste komma in tidigast tio år och senast elva år efter att fordonet genomgått registreringsbesiktning. Det är med andra ord ett ganska smalt tidsspann för den som vill ansöka.

Länk: Begäran om återlämnande av fordonshistorisk ursprungskontrollhandling TSTRF1043

Länk: MHRF Möjligt att återfå originaldokument av Transportstyrelsen

 

 

Scroll to Top