Nostalgi: Thunderjet – tändningsförstärkaren

Var det bara en bluff? Var det någon som testade? Elaka tungor påstod att Thunderjet tändningsförstärkare bara innehöll ett gnistgap som ökade elektronladdningen något strax innan gnistan hoppade mellan tändstiftets elektroder – samma trick som när man lyfter lite på tändhatten om tändstiftet sotat igen.

Thunderjet fanns i två versioner och såldes bland annat av Hobbex på 1970-talet. Monteringen var den enklast tänkbara. På mopeder om motorcyklar bytte man ut tändhatten mot tändningsförstärkaren och på bilar var det ännu enklare – man lossade bara kabeln från tändspolen i fördelarens centrum och tryckte ner tändningsförstärkaren i hålet. Tändkabeln tryckte man i sin tur ner i förstärkaren – klart!

Med en Thunderjet monterad skulle man få minst 30 procent högre motoreffekt, dubbla livslängden på tändstiften och man skulle kunna köra 20 procent längre på en given mängd bensin. Dessutom skulle utsläppen av Co minskat med 40 procent och kolväten, Hc, skulle minska med 39 procent.

Kan det bli bättre?

Nostalgi: Thunderjet - tändningsförstärkaren
Nostalgi: Thunderjet - tändningsförstärkaren
Scroll to Top