TV-kändisens bilar säljs

Det är den engelska auktionsfirman Classic Car Auctions som har fått in ett par exemplar från programledaren Mike Brewers egna samling. Det ena är en ovanlig Bedford Utilabrake skåpbil från 1960, som konverterades redan på fabriken till en tiositsig persontransportbil. Buss vore en för stark benämning då sittplatserna är enkla tvärställda träbänkar. Den andra bilen är en Fiat 500 F 1968 som renoverades 2013. Bilarna går under klubban den 27 juni i år.

Länk: Classic Car Auction

TV-kändisens bilar säljs
Tiositsig, även om en del av passagerarna får sitta tämligen obekvämt.
Scroll to Top