Uppdaterad – Sverige i FIVA:s topp. Fyll i enkäten här – visa att du finns!

FIVA, som är den världsomspännande organisationen för den fordonshistoriska rörelsen, genomför under hösten en enkät. Syftet är att få ett så bra underlag som möjligt för att gårdagens fordon även ska få köra på framtidens vägar.

Enkäten genomförs i 71 länder på 15 språk genom FIVAs nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige, och vänder sig till enskilda entusiaster och organisationer som företräder de historiska fordonsägarnas och entusiasternas intressen.
– En liknande undersökning genomfördes 2014 varför denna är av stort intresse för att kunna göra en uppföljning av utvecklingen, förklarar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg som själv är ledamot i FIVAs Legislation Commission med lagstiftningsfrågor på sitt bord.
Sverige bidragit i dagsläget bidragit med 925 svar och är därmed en bit efter Tysklands 1 614 svar, Belgiens 4 453 och Frankrike 5 718 svar.

Den socioekonomiska enkäten är öppen till den 31 oktober och besvaras enklast vis länken nedan. Det tar högst 15 minuter att svara på frågorna och du har även chansen att vinna en klocka, För nog har vi väl fler än 925 fordonsentusiaster i Sverige?

Länk: FIVA:s undersökning

MHRF: Delta i FIVA:s enkät

Uppdaterat 2020-09-30: Ytterligare omkring 375 svar har trillat in från svenska ägare till historiska fordon och därmed har över 1 300 svarat (visst är vi väl fler än så?) Frankrike alltjämt i topp med 6 300 svar i dagsläget.

Scroll to Top