Prisade av Bertil Lindblads Stiftelse

Bertil Lindblads Stiftelse i Köping (BLS) förvaltar några av landets mest intressanta och välrestaurerade historiska fordon som utgör grunden i Bil- & Teknikmuseet i Köping.

Stiftelsen utdelar årligen ett pris med stipendium och diplom till personer eller institutioner som gjort en förnämlig insats inom det teknikhistoriska området.
För verksamhetsåret 2020 har stiftelsen beslutat att utdela två priser och de går dels till Jan Segerfelt och Owe Persson i Göteborg och dels till Stig Fransson i Kungsör.

Jan och Owe får priset ”För omfattande publicistisk verksamhet kring fordonstrafikens utveckling, inte minst i Västsverige”.

Jan har haft ett livslångt intresse för historiska fordon och engelska bilar i synnerhet. Som redaktör för klubbtidningarna i GMHK och Rolls-Royce Enthusiasts Clubs – Sverige har Jan verkligen bidragit inom området.
Boken: ”Rolls-Royce Världens bästa bil i Sverige 1911-1965” gavs ut via Trafik-Nostalgiska Förlaget 2019.

Owe har medverkat i Göteborgs gammelbilvärld sedan 1960-talet där franska och italienska bilar av bättre kvalitet har intresserat honom mest. Owe har skrivit mängder av utmärkta artiklar i GMHK:s medlemstidning Ventilen om bilar som Lago Baby, Mors, Lancia Astura Cab, Delahaye, Mercedes 300 SL, Alfa Romeo 6 C, Fiat Balilla 508.

Stig Fransson prisades med motiveringen ”För restaurering av flera bilar från tiden fram till mitten av 1930-talet som med tidstypiska tillbehör ingår hans museum”.

Stig har egenhändigt och med stort engagemang restaurerat ett halvdussin intressanta historiska fordon som tillsammans med tillbehör ingår i hans unika samling i Kungsör.

Prisade av Bertil Lindblads Stiftelse
Jan Segerfeldt och Owe Persson i Göteborg tar emot BLS –pris 2020 av BLS styrelseledamot Carl-Einar Mellander.
Scroll to Top