Etanol vs gummi – dag 21

Testet har nu pågått i tre veckor och det händer ganska lite i burkarna nu. O-ringen i E85 har totalt ökat 2 mm i diameter. Bensinslangen i samma burk står kvar på + 1 mm medan cykelslangen fortfarande står still på +/- 0 mm i E85-burken.

I E5-burken konstaterar vi att o-ringen har ökat med 6 mm från ursprungsmåttet. Bensinslangen ligger kvar på + 3 mm och cykelslangen har faktiskt krympt 1 mm sedan förra mätningen och ligger nu på + 7 mm.

Varför krymper denna? Det kan bero på att varje gång som burkarna öppnas så säger det ”poff” i E5-burken – precis som när man öppnar en vanlig bensindunk. Detta är då de lättflyktiga ämnena som smiter ut när locket lossas. Innehållet i E5-bensinen förändras alltså varje gång locket öppnas – något som tyvärr måste göras för att kontrollmäta detaljerna.

E85-burken är däremot tyst varje gång man öppnar locket.

Så här stora var detaljerna från början:

O-ringen: 38 mm (ytter)

Bensinslangen: 13 mm

Cykelslangen: 21 x 21 mm

Länk till dag 28

Rulla till toppen