Etanol vs gummi – dag 28

 Då har vi kommit till dag 28 och härmed knyter vi ihop säcken då det inte händer något mer dramtiskt i våra burkar. Möjligtvis att o-ringarna i bägge burkarna har krympt 1 mm vardera sedan dag 21. De är lite svårt att mäta upp dem. Övriga gummidetaljer ligger på samma nivå sedan förra kontrollen.

Anmärkningsvärt är att den fyrkantiga biten från en cykelslang inte reagerat alls på E85 under den månad den legat i badet. Eftersom den inte räknas som bränslebeständig trodde jag att även den skulle reagera något på E85 – men icke. Tyvärr så vet jag inte vilken typ av gummi den är gjord av. Förr var det butyl – nu vet jag inte.

Att o-ringarna har krympt något kan bero på att varje gång burkarna öppnas så puffar det till och lättflyktiga ämnen smiter ut. Det innebär då att förutsättningarna förändras för våra gummidetaljer då vissa ämnen inte finns kvar i samma mängd som på dag 1.

I och med det så avbryter vi det lite trubbiga experimentet och våra gummidetaljer får komma ut i friska luften.

Men – en sak till ska vi kolla. Om en vecka ska vi se om de har återgått till sin ursprungliga storlek och vi ska också dragtesta bägge o-ringarna för att se när de brister.

Så det blir ett avsnitt till.

 

Så här stora var detaljerna från början:

O-ringen: 38 mm (ytter)

Bensinslangen: 13 mm

Cykelslangen: 21 x 21 mm

Länk till sista avsnittet

Rulla till toppen