Classic Motors månadsquiz – maj

Den som visste mest (?) om nyttofordon, som alltså läste nummer 4 av Classic Motor ordentligt, är Håkan Pettersson (HåPe). Vi skickar ett pris.

Rulla till toppen