Ur Anders album Grattis AAA!

Vi gratulerar AAA!

I år är det 120 år sedan American Automobile Association, AAA, bildades. 1952 uppmärksammade det amerikanska postverket organisationens 50-årsjubileum med ett frimärke.

AAA bildades som ett svar på behovet av bättre vägar och motorvägar för den framväxande bilismen. 1902 alltså. Då var det nio bilklubbar, med totalt 1 500 medlemmar, som gick ihop. Tre år senare gav AAA ut den första vägatlasen. AAA har idag över 60 miljoner medlemmar. Bra tillväxt.

Man skulle ju kunna tro att AAA var den första automobilorganisationen i USA, men icke. Först ut var American Motor League som bildades sju år tidigare, 1895. AML:s mål var att underlätta utvecklingen av så kallade hästlösa vagnar, bland annat genom att bidra till att lösa tekniska problem liksom till att bearbeta pressen som på den tiden var ytterst kritisk mot automobil­industrin.

AML som fristående organisation blev inte långlivad. Orsaken var medlemmarnas vitt skilda intresseområden, och det fanns andra organisationer som var bättre på att hantera dessa. 1904 blev AML därför en del av AAA.

AAA arrangerade redan 1904 en inter­nationell racertävling och därpå nationella mästerskap. 1920 inledde organisationen sitt arbete för trafiksäkerhet, vilket med tiden blev dess främsta uppgift. Efter den mycket tragiska kraschen på Le Mans 1955 avslutade AAA därför sitt engagemang i motortävlingar varpå United States Automobile Club bildades för att ta över tävlingsverksamheten.

I Sverige då? Jo, där bildades 1903 Svenska Automobil Klubben som 1908 bytte namn till Kungliga Automobil Klubben sedan kung Gustaf V blivit dess höge beskyddare. Som en jämförelse gav KAK 1935 ut den första svenska bilatlasen.

Men fordonen på frimärket då? Jo, det ska vara en av 1902 års och en av 1952 års modell. Men vilka fabrikat? Inga alls faktiskt. De är fantasifoster och gravörens tolkningar av hur ett 50 år gammalt fordon såg ut och hans syn på ett modernt fordon.

Rulla till toppen