Horch 1938: Foto: Ullstein Bild/Getty Images

Ur arkivet: Snabbkurs i tysk lyxvagn

Torsdag igen och vi blickar tillbaka, den här gången till Signalhornet nummer 2 1969 där läsarna bjöds på en snabb genomgång av lyxmärket Horch. Dessutom var sex av de 14 sidorna fyllda med annonser.

Horch

Hur många känner idag till att smedsonen August Horch från Winningen vid Mosel är Horchbilens skapare? För de som är i ovisshet därom skall vi i några korta drag skissera upp det som kan vara av intresse.

August Horch började som smed men var tekniskt sinnad och därför genomgick han en teknisk skola och blev ingenjör. Han besåg en motorcykeltävling i Leipzig. Denna gjorde ett sånt djupt intryck på honom att han besökte Carl Benz, känd motorcykeltillverkare. Horch blev anställd hos Benz och blev efter en kortare tid chef för hela motorvagnsavdelningen.

Men som alla andra människor strävade Horch efter att bli sin egen. Och den drömmen gick i uppfyllelse år 1899 då han tillsammans med en köpman fick tag på ett gammalt stall som kunde tjäna som fabrik. Därmed bildades firman Horch & Co. i Köln-Ehrenfeld. Här färdigställde han sin första bil som blev klar i januari 1901. Den blev tyvärr för dyr på grund av sin avancerade konstruktion.

Horch lät sig inte nedslås av detta utan började genast att tillverka en billigare vagn som blev utrustad med kardanaxel. Samma typ som används än i dag. Med nu uppstod ännu ett problem, kompanjonens kapital hade sinat. I Reichenbach i Sachsen fann han dock intresserade som satsade pengar. Där tillverkade Horch en fyrcylindrig motor med kullager, vilket han var först på plan med. Bilarna som tillverkades var moderna och tekniskt fulländade, men såldes inte i så stor utsträckning som var önskvärt.

A. Horch & Cie Motorwagen AG bildades 1904 i Zwickau där Horch själv fick en mycket liten andel. I 1906 års Herkomertävling vann Horch och det gav i resultat att fabriken fick ett kort uppsving. Men det hjälpte ej att Horch försökte göra om prestationen ty affärerna gick sämre och sämre. 1909 fick han lämna företaget. Horch bildade en självständig firma som fick heta Audi för det namn som han själv bar var förbehållet Horch & Cie. Självständigheten varade inte länge för efter bara något år var han tvungen att sälja Audifabriken till Jörgen Skafte Rasmussen, ägaren av DKW-fabriken.

De bilder vi valt ut att visa av Horchbilen är från 1938. Bilen kallades för landsvägslokomotivet på grund av dess dimensioner. Längden var omkring fem meter och bredden 178 cm. Vikten var ej heller ringa, Sportcabrioleten vägde 1960 kg och Pullmancabrioleten 2240 kg. Den tunga vagnen var utrustad med ringdimensionen 6,52×17 och levererades med två stycken reservhjul. Alla fyra hjulen var separatfjädrande vilket bidrog till en mycket behaglig åkkomfort.

A. J.

Bonusinfo som inte fanns med i Signalhornet:

Herkomertävlingar var uthållighetslopp som kördes i Tyskland och Österrike åren 1905, 1906 och 1907. Upphovsmannen var konstnären och motormannen Hubert von Herkomer.

Affisch för den sista (av de klassiska) Herkomertävlingarna 1907.
Illustration: Hans von Erdt
Rulla till toppen