Veteranfordonshobbyn är under attack

Uppdaterat: MHRF och SFRO har lämnat sitt remissvar i frågan om det föreslagna ELV-direktivet. Det är dags att sätta stopp nu!

”Klassas ditt fordon som skrot av en okunnig myndighet kan ägandet fråntas dig – dessutom utan ersättning.” Så drastiskt kan det bli om EU-kommissionens förslag till ett nytt ELV-direktiv går igenom. ELV står fär End-of-Life Vehicles, alltså vad som sker när ett fordon skrotas.

Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet, som är en rekommendation, till en förordning som blir tvingande och ska gälla för alla fordon inom EU.

Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon. Definitionen av historiska fordon gör att många, men inte alla, kan undantas. För yngre entusiastfordon, så kallade neoveteraner, och äldre bruksfordon föreslås att skrotningsreglerna införs i förordningen med bindande verkan.

Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.

Hotet är påtagligt. Och det är bråttom då processen redan är i gång.

Det är mycket att läsa, men det finns fortfarande anledning att gå på våra politiker i ärendet – innan det är för sent. Skulle direktivet gå igenom finns det risk för att fordon beslagtas utan ersättning men det stannar inte där.

Ett annat exempel: ”För att skilja ett ­begagnat fordon från ett avfall, krävs en bedömning av myndighet som utgår från en kontrollbesiktning som inte är äldre än två år. Om fordonet inte har en godkänd kontrollbesiktning ska fordonsinnehavaren leda i bevis att fordonet kan uppfylla kontrollbesiktningskraven, alternativt att det är reparer­bart och att en sådan reparation inte överstiger marknadsvärdet.”

Och vad sägs om den här skrivningen: ”Om fordonsinnehavaren inte följer kommissionens förslag ska personen straffas. ­Enligt kommissionens skäl no 78 bör påföljder vara ­effektiva, proportionerliga och avskräckande.”

Här är en lista med e-postadressen till vilka det går bra att skicka en fråga eller en kommentar. Kom ihåg att använda en hövlig ton. Texten ”_snabel-a_” ska ersättas med ”@”.

  • ulrika.heie_snabel-a_riksdagen.se (C)
  • ingemar.kihlstrom_snabel-a_riksdagen.se (KD)
  • helena.gellerman_snabel-a_riksdagen.se (L)
  • lars.beckman_snabel-a_riksdagen.se (M)
  • amanda.lind_snabel-a_riksdagen.se (MP)
  • isak.from_snabel-a_riksdagen.se (S)
  • thomas.morell_snabel-a_riksdagen.se (SD)
  • vasiliki.tsouplaki_snabel-a_riksdagen.se (V)

MHRF:s remissvar

SFRO:s remissvar

Naturvårdsverkets konsekvensanalys

Transportstyrelsens frågor till Naturvårdsverket

Rulla till toppen