ELV-direktivet

ELV-direktivet: Följ debatten

På onsdag, 20 december, ska miljö- och klimatministern svara på en interpellation om EU-kommissionens ELV-förslag i riksdagen. Missa inte detta!

Frågan som ställs är högintressant för oss som är intresserade av veteranfordon och allt vad det innebär och lyder: Avser ministern att vidta några åtgärder så att ägare av historiska fordon med anledning av ELV-förordningen inte ska fråntas sin egendom?

Frågeställare är Isak From (S) och frågan är ställd till kulturminister Paris Liljestrand (M). Den som kommer att besvara frågan är klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Det ska gå att följa interpellationsdebatten på Riksdagens webbplats. Tidpunkten är inte spikad, men det kommer att ske någon gång under eftermiddagen/kvällen nu på onsdag, 20 december. Om vi får ytterligare information om när detta kan tänkas ske uppdaterar vi artikeln här.

ELV-direktivet
Är det rimligt att politiker ska bestämma om det här fordonet är värt att rädda eller inte?
Rulla till toppen