Svetsa trösklarna

Det finns många skäl till att trösklarna på våra gamla bilar rostar. Dels saknas nästan alltid ett inre rostskydd som hindrar kondensfukten från att härja fritt i tröskeln, dels saknas ofta dräneringshål som leder bort den kondens som alltid uppstår i en tröskel. Och fanns det sådana en gång i tiden så har dessa ofta blivit igensatta under årens gång. Som kronan på verket var svetsfogarna på våra äldre fordon nästan aldrig tätade med karosserikitt så i dessa kunde saltblandat vatten dras in av kapillärkraften och verkligen sätta fart på oxidationen.

Om man ska byta hela tröskeln eller reparera den befintliga beror på omfattningen av rostskadorna men också på om det finns nya trösklar av bra kvalitet att köpa. Går det att få tag på nya trösklar blir slutresultatet oftast bättre om man byter hela tröskeln. Här är det dock läge för ett varningens ord. Att en reparationsplåt är nytillverkad garanterar inte på något sätt att passformen är bra. Jämför noga den nytillverkade delen med den som sitter på bilen innan du fattar ditt beslut. Finns det inte trösklar att tillgå återstår bara att tillverka själv eller att lappa den befintliga tröskeln.

Det är dock inte så enkelt att tillverka en egen tröskel eftersom trösklar ofta har en svag bågform i bilens längdriktning och alltså är lite smalare i fram- och bakkant än på mitten och dessutom ofta har olika radie i fram- respektive bakänden. För att verkligen röra till det finns ofta komplicerade pressningar där tröskeln ansluter mot dörrstolparna. Enda utvägen kan då vara att lappa den befintliga tröskeln. I den här artikeln visas hur man byter tröskel på en Triumph TR5. Triumphen är en bil med separat ram och det innebär att tröskeln är ganska enkelt uppbyggd. Den består i princip bara av en yttertröskel som ansluter mot en innertröskel, vars nederdel formas av att golvets ytterdel bockats nedåt. Hela konstruktionen binds sedan samman av en mindre innertröskel som svetsas mellan bilens golv och yttertröskelns överdel. Ytterligare en omständighet som förenklar arbetet är att det fortfarande tillverkas originalgolv och trösklar till bilen.

I det här fallet kommer vi att byta hela golvet och inner- och yttertröskeln eftersom bilen, som så många andra bilar med fyrtio år på nacken redan har varit utsatt för ganska många tappra försök att klara den förbi bilprovningens granskande öga – till så liten arbetsinsats som möjligt. Det har alltså lappats och lagats lite här och var med varierande framgång och med lite olika kunskap om hur arbetet ska utföras. Många av lagningarna har varit av typen ”loppa dit lite plåt ovanpå den rostiga” vilket innebär att stora delar av den främre delen av den övre innertröskeln och i stort sett hela inre nederdelen mest påminner om ett kålhuvud med lager på lager av bristfälligt utförda reparationer. I det här fallet var valet solklart. Byt allt och lappa så lite som möjligt.

Tänk på det här först
Det första steget innan man sätter igång med ett tröskelbyte eller andra större reparationer på de karosseridelar som omsluter dörren är att bestämma sig för var dörren ska sitta. Det är mycket enklare att bygga en bil runt en dörr än att anpassa dörren till det slumpmässiga hål som blir kvar efter diverse reparationer på trösklar och skärmar. Nu får man inte glömma att karosspassningen på moderna bilar är oerhört mycket bättre än på gamla bilar så ska man bara byta en tröskel är det svårt att få till en, med moderna mått mätt, perfekt dörrpassning. Det får ofta bli någon slags kompromiss. På en öppen bil är det också viktigt att inte bara passa dörren mot tröskel, bak- och framskärm utan att man också monterar ramen till vindrutan och sidorutorna så att även dessa passar bra mot varandra.

Dokumentera
En kaross som inte hålls ihop av ett tak tappar lätt formen och blir bananformad när rosten sätter in i bärande delar. Ett bra sluttest är sedan att montera dörrlås, dörrklädsel och tätningslister så att man säkert vet att allt passar på rätt sätt. När du har bestämt hur dörren ska sitta är det praktiskt att borra ett litet hål genom varje gångjärn och in i dörren. På så sätt går det att återmontera dörren i exakt samma läge efter att den har demonterats från bilen. I det här läget är det också smart att använda renoverarens främsta verktyg, digitalkameran, för att ta några bilder på hur allt hänger ihop. Det är förvånansvärt hur snabbt man kan glömma hur allt hängde ihop när man har plockat isär det. Och det verkar vara det enda som går fortare med åren. Att glömma alltså.

Det är också bra att ta några referensmått, till exempel torpedens höjd över golvet eftersom torpeden kan komma att sjunka en aning när tröskeln demonteras.

Fixera karossen
Det andra steget innan man börjar med själva jobbet är att staga upp karossen. På en öppen bil måste man åtminstone montera någon form av kryss i dörröppningarna så att man säkert behåller storleken och formen på dessa. Hur denna förstärkning utformas beror på karossens konstruktion och renoverarens mod. Själv är jag ganska feg och föredrar alltså att svetsa dit ett fyrkantrör extra för att vara på den säkra sidan.

Nu är det dags!
Äntligen är det då dags att börja med själva jobbet. Att demontera de gamla plåtarna går lättast om man borrar ur de gamla punktsvetsarna med ett borr eller en punktsvetsfräs. Punktsvetsfräsen har ett plant skär som bara fräser bort materialet i den ena av de två plåtarna som ska separeras och numera finns sådana i gör det själv-handeln till överkomliga amatörpriser. Håll bara varvtalet på borrmaskinen lågt så att inte fräsen går varm så håller den länge och gör ett bra jobb. Efter borrning eller fräsning går det lätt att hugga isär plåtarna med en tunn huggmejsel eller med en luftdriven mejselhammare. När all gammal plåt är bortrensad och alla ytor som den nya plåten ska svetsas mot är rengjord och tillsnyggad är det dags att passa in de nya plåtarna.

Provmontera
I ett första steg hänger man dit golv, innertröskel och yttertröskel med hjälp av svetstänger och avslutar med att återmontera dörren så att det går att se att springan mellan dörren och tröskeln blir bra. Verkar allt stämma någorlunda är det en bra ide att använda gängpressande plåtskruv för att skruva ihop delarna. Nu är det också dags att hänga på fram- och bakskärmen för att kontrollera att allt passar ihop. När allt passar är det dags att demontera hela härligheten för att förbereda svetsarbetet. Först måste all färg tas bort där man senare ska svetsa. Enklast gör man det med hjälp av någon grovrengörare till exempel Scotch-Brite på en borrmaskin eller vinkelslip.

Om man inte har tillgång till en punktsvetstång går det ändå att åstadkomma ganska snygga punktvetsar med en MIG-svets. Klipp eller borra hål i den ena av de plåtar som ska svetsas samman och fyll sedan dessa hål med svetsen så att de båda plåtarna förenas. Med tillräckligt hög effekt på svetsen blir punktsvetsarna riktigt snygga och kräver minimalt sliparbete efteråt.

Rostskydda
När man pluggsvetsar ihop två plåtar på det här sättet eller när man använder en punktsvetstång är det viktigt att först rostskydda de båda plåtytorna som kommer att ligga mot varandra med någon form av svetsprimer. Till skillnad från vanlig grundfärg är svetsprimern elektriskt ledande så att det går, åtminstone i teorin, att svetsa i den och den tål dessutom högre temperaturer och bränns inte bort på samma sett som en vanlig primer vid svetsandet. Volvo har en penselbar svetsprimer på burk som det går att svetsa i även om jag tycker att det är enklast och blir bäst om man undviker att måla med den precis där svetsen kommer att hamna. Just där bränns ändå färgen bort vid svetsandet så det lär inte påverka det slutliga rostskyddet. Det finns också svetsbar zinkprimer på sprayburk som fyller samma funktion och som är lika besvärlig att svetsa i.

Tänk på hälsan!
Oavsett vilken typ av svetsprimer man väljer så är det viktigt att tänka på att ha bra ventilation vid svetsandet eftersom gaserna från bränd färg inte är särskilt hälsosamma.

Kontrollera passningen igen
När alla förberedelser är gjorda är det bara att montera åter golv, inner- och yttertröskel ännu en gång och om man nu skruvar ihop delarna i samma skruvhål som man använde tidigare så hamnar dessa i samma läge. Nu har man också sista chansen att göra slutjusteringar innan man svetsar ihop delarna för gott – så nu är det hög tid att montera dörren och skärmarna för en sista kontroll av passningen. Passar allt bra kan man ta bort skärmarna och börja svetsa ihop de olika delarna. Låt dörren hänga kvar så länge som möjligt eftersom den är en värdefull referenspunkt och ta det försiktigt med svetsandet så att materialet inte drar sig av värmeutvecklingen. När golv och tröskel är färdigsvetsade återstår lagningsarbeten runt tröskeln i främre hjulhuset och också att reparera den del av innerskärmen som ansluter mot tröskeln.

Glöm inte!
För att jobbet inte ska behöva göras om längre fram är det bra att passa på att borra dräneringshål i alla slutna utrymmen, att grundmåla alla plåtrena ytor, att täta alla fogar med någon form av karosserikitt och att som kronan på verket avsluta med att spruta in ett tunt rostskydd i alla håligheter.

Efter ett grundligt reparationsarbete finns nu förutsättningar för att lägga ny lack på plåt som förhoppningsvis ska hålla länge.

Av: Jan Andersson

Svetsa trösklarna Svetsa trösklarna Svetsa trösklarna

Svetsa trösklarna Svetsa trösklarna Svetsa trösklarna Svetsa trösklarna Svetsa trösklarna Svetsa trösklarna Svetsa trösklarna Svetsa trösklarna

Rulla till toppen