Austin trampbil

Bilarna tillverkades av Austin Junior Car Factory i Bargoed, Wales. Redan 1949 lämnade de första trampbilarna fabriken. Den hade startats med statligt stöd och drevs utan vinstsyfte för att sysselsätta skadade kolgruvearbetare. Ungefär 250 personer arbetade på fabriken som förutom J40 byggde den lite sportigare Pathfinder, en trampbil som med lite god vilja kan sägas baserades på en ensitsig Austin Seven. 1971 lämnade den sista trampbilen fabriken i Wales.

I år kommer 30 av bilarna att samlas på Goodwood Revival den 14 till 16 september för att göra upp på banan. Medelåldern på förarna är åtta (!) år och de ska köra 1/8 mile, cirka 201 meter. Starten ska ske i gammal Le Mans stil och de unga kombattanterna ska vara utstyrda i tidstypiska tävlingsoveraller och hjälmar.

Scroll to Top