Uppdaterad: Lagförslag Besiktning av mopeder

Riksdagen hade frågan uppe tidigare i år och tyckte inte att det var något som EU-kommissionen ska lägga sig i. Frågan har även gått ut på remiss till Moped- och motorcykelbranschens riksförbund, MCRF, som inte gillar förslaget, Bland annat innebär det att alla typer av mopeder samt släpvagnar till mopeder och motorcyklar ska besiktas.

Innan året är slut är det meningen att EU ska fatta ett beslut i frågan. Men det finns mycket motstånd till förslaget så det är troligt att ett beslut kommer först nästa år.

Länk: MCRF:s remissvar

UPPDATERING: Classic Motor har varit i kontakt med Hannes Holmér, sakkunnig på Näringsdepartementet. Han var med på EU-mötet i Luxemburg och enligt honom tyckte många av medlemsländernas representanter att förslaget var för omfattande och frågan om ett direktiv istället för en lag diskuterades.

Scroll to Top