Bra år för Saabmuseet

Saab Car Museum i Trollhättan riskerade att försvinna i samband med Saabs konkurs, men sedan i mars 2012 står de på egna ben.

– Det har gått riktigt bra och under 2012 hade vi 26 300 betalande besökare vilket gör att vi når budgeten med råge. Försäljningen i butiken har varit god och nu har vi utökat den med en webshop, säger Peter Bäckström, chef på museet.

Under året har lokalerna fräschats upp och stilen från Saabtiden har behållits.

Ett uppskattat inslag är guiderna från Saabs veteranförening i Trollhättan som ställt upp som visat runt besökare och gett en extra dimension av museibesöket.

Scroll to Top