Volvo PV 444 70 år

Den 1 september 1944 öppnades utställningen i den då nybyggda Kungliga Tennishallen, Stockholm, som skulle visa vad det då 18 år gamla företaget gjort tidigare, vad man tillverkade i nuläget och vad publiken kunde vänta sig den dag freden kom.

Utställningen omfattade hela Volvokoncernen och besökarna fick se allt från en stridsvagn till hålslipmaskiner – och två nya Volvobilar: PV60 och den stora stjärnan – PV 444, eller rättare sagt en prototyp, eftersom den ännu inte gick att köra.

Bland de prominenta besökarna vid invigningen kan nämnas statsminister Per Albin Hansson och kronprins Gustaf Adolf vilka togs emot av Volvos grundare Assar Gabrielsson och Gustaf Larson.

När utställningen i Stockholm stängdes efter tio dagar hade 148 437 personer besökt den. Varje dag lottades en PV444 ut bland alla som besökte utställningen. Alla som hade ett telefonabonnemang i Stockholm hade fått en gratisbiljett. Många betalande besökare kom också och de fick betala en krona i entréavgift. Biljettintäkterna gick oavkortat till Röda Korset.

Arbetet med att ta fram modellen hade bara pågått i ett par år. En trämodell i fullskala byggdes och lackerades svart och fick silverfärg där det skulle vara rutor. I mars 1944 var den klar och visades för Volvos grundare Assar Gabrielsson och Gustaf Larson. Efter att ha betraktat bilen en kort stund fattade de båda herrarna ett beslut som skulle påverka Volvos hela framtid som biltillverkare – bilen skulle byggas.

Under tiden för utställningen och kort därefter skrevs 2 300 kontrakt på PV 444. Men det skulle dröja innan någon bil kunde levereras. De följande åren utsattes prototypbilar för hårda prov och först den 3 februari 1947 typbesiktigades den första bilen och produktionen kom igång på allvar månaden därpå.

PV 444 var inte bara den första mindre bilen från Volvo. Det var också den första Volvomodellen med självbärande kaross. Den fyrcylindriga toppventilsmotorn på 1,4 liter var helt nykonstruerad och gav i sin första version 40 hk SAE. Alla PV 444 av den så kallade A-modellen var lackerade i svart cellulosafärg med plåtdelarna i interiören målade i en ljusgrön kulör.

Ursprungligen var PV 444 tänkt att tillverkas 8 000 exemplar, ett ganska djärvt mål med tanke på att Volvo dittills inte byggt en modell i fler än 2 000 exemplar. Det kom att bli många fler än så – nästan 200 000 exemplar fram till 1958. Räknar man sedan med den moderniserade PV 544 som tillverkades fram till oktober 1965 blev totalt 440 000 bilar.

Volvo PV 444 70 år
I mars 1947 drog produktionen av Volvo PV 444 igång på allvar.
Scroll to Top