Mackens tidiga historia

Det är Olle Wilson som är föredragshållare och han visar bilder ur sitt arkiv och berättar om sin avhandling ”Raffinerade rum: Bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926 – 1956”.

Föredraget arrangeras av Tekniska Museets Vänner (TMV), men är öppet för alla. Under föredraget berättas bland annat om vilken kulturell betydelse som bensinstationerna fick.

Läs mer: Tekniska Museet

Scroll to Top