Fredagsfilmen: Traktordemonstrationer på 1930-talet

Tröskningen och höstplöjningen närmar sig och dagens bönder har valt ut den traktormodell som passar deras jordbruk. Men hur valde man traktor på 1930-talet när det inte fanns internet? Jo, man samlade alla traktortillverkare som fick visa vad deras traktorer klarade av utepå åkrarna.

Rulla till toppen